Sluit

Volg ons

Kine-vlaanderen.be vindt de privacy van zijn bezoekers en kinesitherapeuten erg belangrijk. Kine-vlaanderen.be verbindt zich er dan ook toe om jouw privacy te respecteren. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 die de privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens beschermt en met de GDPR van 25 mei 2018.

 

Privacy van websitebezoekers

Bij het versturen van een contactaanvraag geef je als bezoeker de toestemming om jouw gegevens te verzenden naar de hulpverlener.

 

Privacy van hulpverleners

De opgegeven profielgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor en aanpasbaar door jou als hulpverlener en door de webbeheerders van de site. Als hulpverlener ben je je bewust van welke gegevens getoond worden aan de bezoekers van onze sites en heb je jouw toestemming hiervoor gegeven door akkoord te gaan met onze gebruikersvoorwaarden.

 

RECHT OP INFORMATIE


Bij www.kine-vlaanderen.be wordt er enkel informatie bijgehouden die verkregen wordt van de klant zelf en dient om de vraag/bestelling uit te voeren.

Door de opt-in geef je als klant de toestemming om uw gegevens bij te houden met het oog op toekomstige contacten.
 

RECHT VAN INZAGE


U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen, samen met de informatie waar dit bijgehouden wordt en waarom.

Deze informatie wordt u gratis in elektronisch formaat verschaft binnen de maand na de aanvraag.

Bij www.kine-vlaanderen.be worden volgende gegevens bijgehouden:
 

Facturatiegegevens, Naam bedrijf, BTW nummer, Naam klant, Email, Adres, Telefoonnummer, Ondernemingsnummer, Website, Sociale Media, Openingsuren, Naam teamleden, Beschrijving teamleden, Upgeloade foto's.


RECHT OP CORRECTIE 


U heeft ten allen tijde het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren.
 

RECHT OP VERWIJDERING


In een aantal specifieke gevallen kunt u als klant van wie de gegevens bijgehouden worden, vragen om ‘vergeten te worden’.

Dit wil zeggen dat al uw informatie zal gewist worden uit de gegevensbestanden van www.kine-vlaanderen.be.

Ook zal www.kine-vlaanderen.be derden op de hoogte brengen dat al uw informatie gewist moet worden uit hun bestanden indien deze verkregen werd door www.kine-vlaanderen.be.

Een verwijdering kan aangevraagd worden in volgende gevallen:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
  • In geval van direct marketing, profiling, alsook gevallen waarbij persoonsgegevens werden verwerkt ter vervulling van een taak van algemeen belang, openbaar gezag of ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke/derde.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het moet volgens een wettelijke verplichting.
  • Het gaat over persoonsgegevens die zijn verzameld bij een kind jonger dan 13 jaar.

RECHT OP BEPERKING


U kunt als klant de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en dus kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag www.kine-vlaanderen.be enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Wanneer kunt u een verwerkingsbeperking van uw gegevens vragen?
 

De GDPR spreekt van 4 gevallen:

 

  1. U betwist de juistheid van uw gegevens. In dat geval kan de verwerking van je gegevens beperkt worden voor de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid na te gaan;
  2. Hoewel de verwerking onrechtmatig is, wilt u niet dat uw gegevens worden gewist en je eist in de plaats daarvan een beperkt gebruik van uw gegevens;
  3. De verwerkingsverantwoordelijke heeft uw gegevens niet langer nodig maar u heeft ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;
  4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking. In dat geval kan de gegevensverwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.


Indien www.kine-vlaanderen.be uw beperking zou opheffen - na het verkrijgen van een verwerkingsbeperking - zal zij u daarvan op de hoogte brengen.
 

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS


U heeft als klant het recht om uw eigen persoonsgegevens die bijgehouden worden door www.kine-vlaanderen.be te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens zullen gratis overgedragen worden binnen een tijdspanne van een maand in een gestructureerde gangbare en elektronische leesbare vorm.

Let op: dit kan enkel voor gegevens die u als klant heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.
 

RECHT VAN BEZWAAR


Als klant heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst). Bij www.kine-vlaanderen.be worden er geen gegevens verzameld met het oog op direct marketing en/of profiling.
 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING


U heeft als klant het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve wanneer:

De besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren
Wettelijk is toegestaan
Gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming
 

MELDINGSPLICHT BIJ DATA-LEK


Wanneer er zich een data-lek zou voordoen bij www.kine-vlaanderen.be en een groot risico zou kunnen vormen voor uw rechten en vrijheden, zal u verwittigd worden.
 

KLACHTEN


U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
 

VERANDERINGEN AAN HET PRIVACY BELEID


Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement.
 

VRAGEN EN FEEDBACK


Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via het contactformulier van deze website of via info@kine-vlaanderen.be

Cookiewetgeving

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.