In een notendop

Van: 19/04/24

Tot: 19/04/24

Prijs: €340

Stressmanagement in de kinesitherapeutische praktijk

INHOUD

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt de voorname rol die aanhoudende stress speelt bij het tot stand komen en onderhouden van tal van gezondheidsproblemen, ondermeer post-kanker gerelateerde symptomen zoals vermoeidheid en pijn, maar ook musculoskeletale aandoeningen zoals artrose, rug en nekpijn, alsook chronische pijnklachten. Stressmanagement is een evidence-based onderdeel van de behandeling van deze aandoeningen, maar de implementatie van deze inzichten in de kinesitherapeutische praktijk heeft nog een ruime progressiemarge. Daaraan willen we in deze cursus tegemoet komen, door op praktische wijze de deelnemers bij de hand te nemen en gerichte vaardigheden voor de dagelijkse praktijk aan te leren.

 

Didactische werkwijze: 
Deze opleiding maakt gebruik van de meest optimale werkvormen om eventuele barrières voor de implementatie van evidence-based inzichten te overwinnen, kennisoverdracht en training in het uitvoeren van praktijkrichtlijnen in de kinesitherapeutische mogelijk te maken (1). Dit betekent dat we voor deze cursus gebruik maken van volgende werkvormen:

 •  interactieve lezingen
 • demonstraties
 • didactische sessies
 • praktische vaardigheidstraining:
 • motivationele communicatietechnieken
 • stress management skills
 • illustraties
 • discussies en feedback sessies betreffende klinisch redeneren
 • casuïstiek

Dagindeling : dagprogramma stressmanagement

LEERDOELEN

Bij het afronden van deze 1-daagse opleiding zullen deelnemers in staat zijn om:

 1. De cruciale rol die stress speelt bij het ontstaan en onderhouden van allerlei gezondheidsproblemen, inclusief chronische pijn, post-kanker vermoeidheid en musculoskeletale aandoeningen, beter te begrijpen en (h)erkennen;
 2. De factoren te herkennen die zorgen voor / bijdragen aan stresservaringen;
 3. Patiënten die nood hebben aan stressmanagement te herkennen;
 4. Evidence-based stress management toe te passen in de klinische praktijk;
 5. Stressmanagement te integreren in een volledig behandelprogramma voor patiënten met chronische pijn, post-kanker vermoeidheid en musculoskeletale aandoeningen.

Locatie: Mechelen – De Nekker

Organisatie: SmartEducation