In een notendop

Van: 26/09/24

Tot: 27/09/24

Prijs: €660

Stress en relaxatietherapie bij kinderen

INHOUD

Pediatrisch therapeuten worden in toenemende mate geconfronteerd met kinderen die zich presenteren met stressgerelateerde klachten. Deze klachten hebben vaak een aanzienlijke impact op het dagdagelijks functioneren van het kind. Het is belangrijk om deze klachten tijdig te herkennen en samen met de context van het kind aan de slag te gaan om enerzijds de klachten te verhelpen en anderzijds op een goede manier om te leren gaan met stress. Het geven van psycho-educatie aan zowel het kind als de ouders, het ontwikkelen van een behandelplan en oefeningen op maat en het evalueren van klachten en functioneren zijn cruciale aspecten hierbij.

Tijdens deze tweedaagse opleiding bieden we een theoretisch kader over stress, de ontwikkeling ervan en hoe het zich manifesteert bij kinderen. We behandelen belangrijke concepten binnen de biopsychosociale context van het kind en hun relatie ervan tot stress. Bovendien verkennen we de actuele wetenschappelijke literatuur over diverse relaxatiemethoden en hun praktische toepassingen in de klinische praktijk.

Naast deze theoretische basis voorzien we praktische oefeningen op kindermaat per relaxatiemethode, waardoor de deelnemer direct toepasbare vaardigheden verwerft. Door middel van casuïstiek wordt geoefend om alle opgedane kennis te implementeren in een behandelplan.

LEERDOELEN

​​​​​De deelnemer…

  • …herkent stress bij kinderen
  • …heeft kennis over de psychofysiologie van stress bij kinderen
  • … streeft ernaar ieder kind in zijn specifieke context te beschouwen
  • .…heeft de attitude om psycho-educatie als een wezenlijk onderdeel van de therapie op te nemen.
  • …kent verscheidene relaxatiemethoden en hun toepassingen
  • …is bekend met één of meerdere oefeningen binnen elke relaxatiemethode
  • …weet waar informatie rond relaxatietherapie terug te vinden (wetenschappelijke literatuur, ontwikkelde methodes, boeken, websites, materialen, …)

DOCENT

Lene  Jennes);

Lene Jennes

Lene Jennes studeerde af als Master in de Revalidatiewetenschappen en de Kinesitherapie bij kinderen (2015) en in de geestelijke gezondheidszorg (2016) aan de KU Leuven. Daarnaast studeerde ze af als relaxatietherapeut bij kinderen en volwassenen aan de KU Leuven. Lene werkt in het buitengewoon lager onderwijs en in een zelfstandige praktijk voor kinderen. Sinds het begin van haar carrière toont ze een speciale interesse in het behandelen van kinderen met stress-gerelateerde klachten. Hierbij bekijkt ze het kind in zijn of haar context. Daarbij gebruikt ze het ICF-model als uitgangsbasis. Lene Jennes vindt het belangrijk om kinderen (en hun omgeving) te ondersteunen in het vinden van een basisrust om van daaruit verder te kunnen ontwikkelen. Ze heeft een sterke wetenschappelijke interesse en volgt jaarlijks meerdere nascholingen en opleidingen om up-to-date te blijven in haar praktijk.  Momenteel verdiept Lene Jennes zich o.a. verder in biofeedbacktherapie bij kinderen.

DOELGROEP

Kinesitherapeuten, pediatrisch kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en andere zorgverleners.

ACCREDITATIE

PQK – Algemeen kinesitherapeutisch – 24

PQK – Pediatrische kinesitherapie  (automatisch toegevoegd) – 28

PRIJS

660€ (excl btw), 30% korting indien betaling met KMO-Portefeuille  (bij uw aanvraag dient u te opteren voor het thema ‘beroepsspecifieke competenties‘)

 

INBEGREPEN

Syllabus, lunch en koffiepauzes.

EXTRA INFO

Vanaf 2024 wordt deze cursus georganiseerd als een 2-daagse cursus. Hierdoor is meer ruimte voor diepgang en vooral meer mogelijkheden tot praktische toepasing en implementatie van de leerstof. De deelnemer keert hierdoor met nog meer tools, inzichten en vaardigheden terug naar de klinische praktijk.

Locatie:

Organisatie: