In een notendop

Van: 27/04/24

Tot: 27/04/24

Prijs: €330

Praktijkdag neuro revalidatie stand & locomotie

INHOUD

Tijdens deze praktijkdag wordt er dieper ingegaan op de behandeling van neurologische patiënten met een beperking van de standbalans en locomotie.  

Deze dag wordt opgebouwd rond de live analyse en behandeling van twee casuspatiënten. 

Er wordt aandacht gegeven aan het opbouwen van een analyse en het klinisch redeneren. Er wordt dieper ingegaan op de verbanden tussen verschillende observaties, en de gevolgen hiervan op de werkhypotheses en behandeling. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de relatie tussen de posturale controle en het opbouwen van propulsie bij de locomotie. Via interactie met de deelnemers wordt er dieper ingegaan op de keuzes en prioriteiten binnen een behandeling.  

In het tweede deel van de dag worden een aantal technieken, die tijdens de behandeling van de casussen aan bod kwamen, verder uitgediept in een praktijkdeel. De nadruk ligt op het begrijpen en ervaren van de technieken om deze te kunnen gebruiken en aanpassen tijdens de behandeling van je eigen patiënten.  

LEERDOELEN

Na deze cursusdag wordt verwacht dat de deelnemer in staat is om: 

  • Een analyse op te bouwen bij een neurologische patiënt met beperkingen in de locomotie. 
  • Zelf relaties te zien tussen verschillende klinische observaties en op basis hiervan een werkhypothese te kunnen opstellen. 
  • De geleerde praktijk toe te passen bij neurologische patiënten met aandacht voor het aanpassen van de techniek aan de individuele noden van de patiënt. 
  • Kritisch na te denken over keuzes binnen een behandeling en het opstellen van prioriteiten op basis van het klinisch redeneren.  

Locatie: Leuven – Waves

Organisatie: SmartEducation