In een notendop

Van: 09/09/24

Tot: 09/09/24

Prijs: €340

Powerful and healthy ageing

INHOUD
“Een activerende behandelaanpak op maat voor de oudere patiënt.”

Vergrijzing. Het is een wereldwijde tendens die de komende jaren enkel nog zal toenemen. Deze vergrijzing is uiteraard ook zichtbaar in de kinesitherapeutische praktijken. In de agenda staan meer en meer oudere patiënten met bijhorende klachten en comorbiditeiten. Er wordt bij deze doelgroep steeds vaker ingezet op beweging als medicijn, zeker gezien de sterke wetenschappelijke onderbouwing. De kinesitherapeut speelt hier een centrale rol in, en zal mee inzetten op het behoud en het verhogen van de zelfredzaamheid. Deze doelpopulatie vraagt om een specifieke aanpak waar we niet altijd helemaal mee vertrouwd zijn.

Mogen deze patiënten intensief oefenen?
Hoe motiveer ik mijn oudere patiënt?
Voor welke comorbiditeiten moet ik alert zijn?
Hoe kunnen we deze ouderen hun zelfredzaamheid verhogen?
Hoe ga ik om met bewegingsangst? 
Hoe steek ik een fun-factor in het behandelplan? 
Het opzet van deze cursusdag is om inzicht te krijgen in de oudere patiënt die naar een ambulante praktijk wordt doorgestuurd. Daarnaast zal je doelgericht de hulpvraag en het beginniveau van je oudere patiënt in kaart weten brengen.

Na afloop van deze cursusdag zal je in staat zijn om een oefenschema op maat op te stellen voor kracht, evenwicht en uithouding. Je zal deze activerende behandelaanpak gemotiveerd kunnen overbrengen om zo je oudere patiënt te prikkelen om deze beweegdoelen ook zelf na te streven, zowel op korte als langere termijn. Verder zal je ook bekwaam zijn in het testen en opvolgen van je oudere patiënten aan de hand van eenvoudige gevalideerde testen.

 
LEERDOELEN
Je kent de belangrijkste theoretische achtergrond van een oudere patiënt en zijn fysiologie binnen een kinesitherapeutisch kader.
Je beschikt over de specifieke kennis rond aandoeningen en comorbiditeiten bij deze doelgroep.
Je krijgt de tools in handen om het beginniveau van je oudere patiënt in te schatten en zijn progressie op te volgen.
Je krijgt de belangrijkste theoretische kennis mee om een veilig en progressief oefenschema voor oudere patiënten op te stellen.
Je kan op een motiverende en speelse wijze je patiënt prikkelen om te (blijven) bewegen
Je kunt een beweegaanbod op maat opmaken voor een oudere patiënt om de zelfredzaamheid te behouden en te verhogen.
DOCENT

Andreas Delaere

Andreas Delaere is bachelor Lichamelijke Opvoeding en master in de kinesitherapie (VUB) en specialiseerde zich daarna verder in de Manuele Therapie aan de Universiteit Gent. Momenteel werkt hij als kinesitherapeut in zijn eigen praktijk te Merchtem. Hier ziet hij een breed publiek waarbij hij een activerende aanpak hanteert aangevuld met manuele therapie.

Daarnaast is hij sinds 2015 verbonden aan de afdeling Gerontologie van de Vrije Universiteit Brussel – UZ Brussel onder leiding van Prof. Dr. Bautmans waar hij een project rond krachttraining bij 65-plussers opvolgt (Senioren PRoject INtensief Trainen – SPRINT). Zijn masterproef rond lichaamssamenstelling bij 80+ werd gepubliceerd in 2019 en sindsdien is hij mede-auteur van 6 andere publicaties. Hij is ook medeauteur van de Richtlijn Sarcopenie die werd opgesteld in opdracht van de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie. Deze richtlijn werd ook gevalideerd door CEBAM waardoor deze ook als richtlijn geldt voor huisartsen. Verder is hij nauw betrokken bij het opstellen van een oefenprogramma voor ouderen met gewrichtspijn in samenwerking met ouderenvereniging OKRA.
DOELGROEP
Kinesitherapeuten, osteopaten, artsen, coaches,…
ACCREDITATIE
PQK – Algemeen kinesitherapeutisch 14

Manuele therapie – Cursussen, bijscholingen en symposia (automatisch toegevoegd) 14

Cardiovasculaire kinesitherapie – Cursussen, bijscholingen en symposia (automatisch toegevoegd) 14

Neurologische kinesitherapie – Cursussen, bijscholingen en symposia (automatisch toegevoegd) 14
PRIJS
340€ (excl. btw), 30% korting indien betaling met KMO-Portefeuille  (bij uw aanvraag dient u te opteren voor het thema ‘beroepsspecifieke competenties’)

 
INBEGREPEN
Syllabus, lunch en koffiepauzes

Locatie: Gent – De Punt

Organisatie: SmartEducation