In een notendop

Van: 25/04/24

Tot: 26/04/24

Prijs: €660

Manuele therapie voor jonge sporters

INHOUD

Wanneer men spreekt over behandelen sportletsels bij kinderen gaat de focus al snel richting oefentherapie en actieve revalidatie. Dat is niet onterecht. Maar…
Hoewel een groot deel van de revalidatie in de oefenzaal plaatsvindt is er tevens een rol weggelegd voor manuele therapie bij sportletsels. Optimaliseren van het lichaam in functie van het volbrengen van een pijnvrije oefensessie, meer comfort tijdens dagelijkse activiteiten, opsporen en behandelen van interne oorzaken voor overbelasting, zijn hiervan enkele voorbeelden.

Tijdens deze opleiding worden inzichten verworven over het sportende kind (6-16 jaar). Vanuit de specificiteit van ontwikkelende jonge sporters bekijken we de mogelijke therapeutische handvaten voor kinderen in deze leeftijdsklasse die aan (intensieve) sportbeoefening doen.

Startende vanuit de meest voorkomende sportletsels bij kinderen gaan we op zoek naar de juiste diagnostische tools, voeren we specifieke manuele onderzoeks- en behandeltechnieken uit (zowel van de wervelzuil als van de extremiteiten) en integreren dit alles tenslotte via klinisch redeneren vanuit verschillende lichaamsketens en verschillende sporten.

Pathologieën die aan bod komen zijn groeiplaatproblemen (Osgood Schlatter, Sever, Sinding-Larsen-Johansson,…), avulsiefracturen, groeiplaatletsels, rugproblemen, weke delen letsels en acute sportletsels.

Deze tweedaagse opleiding creëert een helder kader mét praktische toepassingen en beoogt zo professionele knowhow dadelijk te implementeren in jouw dagelijkse praktijk!

LEERDOELEN

  • Inzicht in groei en ontwikkeling i.f.v. sport en inspanning.
  • Inzicht in invloeden van sport en inspanning op kinderen
  • Inzicht in en kunnen onderzoeken van sportletsels
  • Inzicht in en kunnen onderzoeken van lichamelijke disfuncties
  • Kunnen uitvoeren van een anamnese, onderzoek en manuele behandeling bij jonge sporters
  • Inzicht in risicofactoren en letselpreventie
  • Inzicht in specifieke kenmerken van jonge sporters en de bijhorende begeleiding
  • Inzicht in multidisciplinaire samenwerking met andere disciplines binnen de sport

Locatie: Leuven – Waves

Organisatie: SmartEducation