In een notendop

Van: 22/05/24

Tot: 23/05/24

Prijs: €510

MANUAL THERAPY SERIES – De Cervicale Wervelzuil (2024 – Editie ANTWERPEN)

Over de cursus

CURSUSVERLOOP

Dag 1:

09:00 – 11:00: De anamneses en het onderzoek van de cervicaal zuil. Wat is relevant en wat niet. Wat zegt de literatuur ons over de relevantie van de meest gangbare testen uit de manuele geneeskunde? Bijzondere aandacht voor de hoogcervicalen.

 • Bespreking van het wetenschappelijk onderzoek rond de veiligheid bij de behandeling van de hoogcervicaal zuil.
 • We zullen hier extra aandacht besteden aan het aspect veiligheid. Dit zonder het oog op de literatuur te verliezen over de waarde van de veiligheidstesten die gangbaar worden ingezet.
 • Welke onderzoeken zijn relevant? Validiteit – betrouwbaarheid?

11:15 – 13:00: Neutraal en HVLA manipulatie technieken voor de mid-cervicale regio. Deze manipulatie technieken zijn zo non-torsioneel, zelfs zonder rotatie, waardoor ze een veel veiliger zijn. Er wordt immers geen kracht gebruikt.

LUNCH

14:00 – 15:30: Soft tissue technieken  voor cervicaal zuil en het OAA complex.

 • Paravertebrale musculatuur
 • Levator scapulae
 • Suboccipitale musculatuur
 • Technieken voor de N. Occipitalis major en minor (belang bij cervicogene hoofdpijn)

16:15 – 17:00: Hoe de technieken naar 0° rotatie brengen in de cervicaal zuil: de neutraal manipulaties. Manipuleren zonder rotatie. Deze technieken maken manipulaties veilig op een totaal nieuw niveau. Deze manipulaties zijn niet gekend in de standaard manuele therapie.

Dag 2:

09:00 – 11:00: Manipulatie technieken voor de hoogcervicale wervelkolom. Bespreking van de klinische relevantie van deze technieken. Welke symptomen moeten je doen denken aan een dysfunctie van een bepaald niveau in de hoog – cervciale wervelkolom. We analyseren dit neurologisch en pathofysiologisch. Daarna vertalen we dit naar de anamnese en het klinische onderzoek.

 • C0 – C1
 • C1 – C2

11:15 – 13:00: alternatieve technieken voor hoogcervicaal wanneer manipulatie niet kan

 • Suboccipitale tractie technieken
 • Springing technieken C0 – C1
 • Springing technieken C1 – C2
 • Suboccipital muscular release technieken

LUNCH

14:00 – 15:30: Manipulatie van de CTO regio

 • Zittend
 • Ruglig

16:15 – 17:00: Herhaling van de technieken en klinische inzetbaarheid bespreken adhv enkele casussen. We elaboreren de casus diepgaand. De gekozen technieken dienen fysiologisch, neurologisch en biomechanisch relevantie te hebben in de opbouw van het behandel plan.

Tim Daelemans

Tim Daelemans is directeur van het FICO en haar Osteopathy Academy. Hij is docent binnen de opleiding en internationaal postgraduaat docent. Daarnaast is hij ook betrokken in de wetenschappelijke onderbouwing van de osteopathie. Hij zetelt in verschillende nationale en internationale raden en commissies die de osteopathie proberen te promoten en sturen. Tim geeft al jaren les zowel in de basis opleiding als op hoger niveau. Tim doceert de vakken:

 • Radiologie
 • Pathologie
 • Manipulatie technieken
 • Viscerale pathologie

Tim doceert volgende postgraduaat onderwerpen:

 • Kritische analyse van discale hernia problematiek.
 • Manipualtie technieken en neutraal manipuleren.
 • Differentiaal diagnostiek en semiologie.

Tim geeft niet alleen les. Hij is manager van een grote multidisciplinaire groepspraktijk waar hij ook zelf werkt met patiënten. Hij leidt een team met artsen, kinesitherapeuten, osteopaten, logopedisten, diëtisten, audiologen, bekkenbodemtherapeuten, seksuologen, psychologen en kinderpsychologen. Expertise Tim is expert in manipulatie technieken. Zo ontwikkelde hij recent een nieuwe vorm van manipulatie technieken. De neutraal manipulaties. Deze vorm van manipulaties maakt, in het bijzonder in de nek, manipulaties nog veiliger. Hij geeft hier op internationaal niveau les over. Daarnaast is hij al jaren bezig met onderzoek naar LBP en discale problematiek. Hij doceert hier over op internationaal niveau.

Bernardo Cardeña Cutillas

Bernardo is een professionele duizendpoot. Zijn studies tot master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (KULeuven) & D.O. osteopathie (FICO) zorgden voor het fundament van zijn huidige klinische werkzaamheden. Vanuit zijn brede blik op de wereld studeerde hij daarnaast ook bedrijfsmanagement (Vlerick & KULeuven) & heeft hij wetenschappelijk onderzoek verricht naar de impact van voeding op revalidatie. Het bedrijf PureSquare zag het levenslicht in 2016 met als doelstelling voorverpakte gezonde snacks te leveren aan bedrijven en KMOs. Momenteel is Bernardo actief als clinicus (osteopaat & kinesitherapeut), bedrijfsleider en product manager healthy snacks voor Fruit at Work. Hij verzorgt opleidingen vanuit zijn eigen expertise & is assistent lesgever bij FICO.

Locatie: Campus FICO – Santvoortbeeklaan 23 – 2100 Antwerpen

Organisatie: Next Academy